Zaproszenie

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w:

III Międzynarodowej, VIII Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji
NATURA-CZŁOWIEK-KULTURA,
która odbędzie się w dniach 23-25.06.2017 roku w Krakowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
Jarosław Gowin
oraz
JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego –
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Począwszy od pierwszej edycji konferencji NCK w 2007 roku, nadrzędnym celem spotkań było integrowanie środowisk naukowców z różnych dyscyplin. Z roku na rok powiększaliśmy zakres poruszanych zagadnień i sprawiliśmy, że interdyscyplinarność stała się poniekąd motywem przewodnim konferencji. Podobnie jak to miało miejsce
w 2015 roku, obszary tematyczne tegorocznej konferencji obejmują wszystkie dziedziny nauk.